Antalya Otobüs Bileti

Karaman Otobüs Bileti

M.Ö 8000’lere dayanan köklü tarihi ile Karaman otobüs bileti ilimizin, ülkemiz için önemli bir ticaret ve kültür merkezidir. 246 bin 672 kişilik bir nüfusu bulunan Karaman’ın nüfusu gün geçtikçe artış göstermektedir. Karaman’a ulaşım kara ve demir yolu aracılığıyla sağlanmaktadır. Yerel yönetimin sağladığı ulaşım hizmetinin yanı sıra birden fazla seçenek sunması, il sakinlerinin ve ziyaretçilerinin yüzünü […]

Nevşehir Otobüs Bileti

Osmanlıca adı yeni kent olan Nevşehir Otobüs bileti ili, tarihi ve kültürel bakımdan oldukça zengin bir kenttir. Şehrin tarihinin oldukça eski zamanlara dayandığı tarihi kayıtlarda görülürken, bu şehrin genel olarak bir ticaret ve konaklama kenti olarak bilindiği eski kayıtlarda yazmaktadır. Özellikle Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan ve Anadolu ile İstanbul ve diğer kıyı kentlerine giden […]

Muş Otobüs Bileti

Şehrin tarihi geçmişi oldukça ilginçtir. Çünkü Muş otobüs bileti şehri, Türk kontrolüne girmeden evvel birçok devlet ve medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bölgedeki Asur kaynaklarına göre bu şehir M.Ö. 13 yüzyıl zamanında Urartu denilen medeniyetin olduğu topraklardı. O zamanki adıyla Nairi olan ülkenin doğal sınırları içinde olan bu şehir, sonraları Taron adını almıştır. Sonraki zamanlarda da […]

Yalova Otobüs Bileti

Marmara Bölgesinde bulunan Yalova otobüs bileti ili 1995 yılına kadar İstanbul’a bağlı durumdaydı. Daha sonra çıkarılan yasa ile il haline getirilen kentin merkez ilçesi ile birlikte Altınova, Armutlu, Çınarcık, Çiftlikköy, Termal olmak üzere 6 ilçesi bulunmaktadır. Kentin tarihi ise oldukça eskiye dayanmaktadır. Milattan Önce 3000 yıllarda Prehistorik Çağlarda ilk yerleşime başlandığı düşünülen şehir Bitinya adı […]

Iğdır Otobüs Bileti

Doğu Anadolu’nun parlayan yıldızı haline gelen tarihi ticaret yoları üzerinde bulunan, coğrafi ve iklimsel koşulları ile Iğdır otobüs bileti gezilip görülmesi kentler arasındadır. Dağların arasında bir ovada kurulan şehri Aras Nehri suyu ile beslemektedir. İklimsel koşulları ile bize Doğu Anadolu’nun soğuk havasını pek hissettirmeyen kent ulaşım kolaylığıyla da diğer bölge kentlerinden hemen ayrışmaktadır. Kente kara […]

Mardin Otobüs Bileti

Şehrin en önemli kültürlerinden birisi de yeme içme kültürüdür. Özellikle Mardin otobüs bileti şehri Süryaniler tarafından uzun süre yerleşim birimi kabul edildiğinden, şehirde içki kültürü çok yaygın durumda idi. İslamiyet’e geçiş ile birlikte bölge halkı bu kültüründen vazgeçmiş olsa da, hala bölgede çok sayıda boğma rakı üreticisi bulunmaktadır. Özellikle şehrin mutfağı bu tarz içki kültürüne […]

Ardahan Otobüs Bileti

Türkiye’nin en küçük il merkezine sahip olan Ardahan otobüs bileti ili ilçeleri ile birlikte 98.335 kişilik nüfusa sahiptir. Merkez ilçesi ile birlikte Çıldır, Damal, Göle, Hanak ve Posof olmak üzere 6 ilçesi vardır. 1992 yılına dek Kars iline bağlı bir ilçe olan kent 1992 yılında çıkarılan yasa ile il olma özelliğine kavuşmuştur. Türkiye’nin Kafkaslar açılan […]

Bartın Otobüs Bileti

Batı Karedeniz bölgesinin küçük bir şehir olan Bartın otobüs bileti ili 192.389 kişilik nüfusa sahiptir. Merkez ilçesi ile birlikte Amasra, Kurucaşile ve Ulus olmak üzere 4 ilçesi bulunmaktadır. Antik çağlardan kalmak kent Yunan Mitolojisine de konu olmuştur. Mitolojide şehrin Parthenious’dur ve Sular Tanrısının bu ara olduğuna inanılır. Bu inanış Roma döneminde de kendisini göstermiştir. Yunan […]

Şırnak Otobüs Bileti

Birçok medeniyete beşiklik etmiş tarihte bilinen adı ile Şehri Nuh yani Şırnak otobüs bileti. Kâtip Çelebi’nin anlatımlarına göre Nuh Peygambere uzanan bir tarihe sahip şehir, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, birçok devletçe başkent olarak kullanılmıştır.  Özellikle Babil ve Gutiler için önemli bir merkez haline gelen kent Medler, Persler, Sasaniler, Selçuklular gibi birçok devlete ev sahipliği […]

Batman Otobüs Bileti

Türkiye’nin 72 plaka koduna sahip ili veya başka bir ifade ile tarihin kadim medeniyetlerine ev sahipliği yapmış bir kent Batman otobüs bileti. İnsanlığın ilk olarak yerleşik hayata geçtiği, tarımsal ürerimi başlattığı verimli hilal diye tabir edilen yukarı Mezopotamya da inşa edilen kentin tarihini Mitler ve Herodot’tan öğrenmekte başlıyoruz. Kente dair en eski bilgileri bu şekilde […]