Ankara Otobüs Bileti

Karaman Otobüs Bileti

M.Ö 8000’lere dayanan köklü tarihi ile Karaman otobüs bileti ilimizin, ülkemiz için önemli bir ticaret ve kültür merkezidir. 246 bin 672 kişilik bir nüfusu bulunan Karaman’ın nüfusu gün geçtikçe artış göstermektedir. Karaman’a ulaşım kara ve demir yolu aracılığıyla sağlanmaktadır. Yerel yönetimin sağladığı ulaşım hizmetinin yanı sıra birden fazla seçenek sunması, il sakinlerinin ve ziyaretçilerinin yüzünü […]

Bayburt Otobüs Bileti

Sahip olduğu doğal güzellikler ve tarihi yapıtlarıyla bilinen Bayburt Otobüs Bileti ilimiz, ülkemizin Karadeniz Bölgesinde bulunmaktadır. Bayburt’ta yapılan son nüfus sayımına göre 80 bin 417 kişilik bir nüfusun mevcut olduğu kayıtlara geçilmiştir. Bayburt’un sanayi alanında pek fazla gelişim gösteremediğinden dolayı hayvancılık ve tarımsal faaliyetler ön planda bulunmaktadır. Sanayi alanında gelişim hızının oldukça yavaş olması nedeniyle […]

Nevşehir Otobüs Bileti

Osmanlıca adı yeni kent olan Nevşehir Otobüs bileti ili, tarihi ve kültürel bakımdan oldukça zengin bir kenttir. Şehrin tarihinin oldukça eski zamanlara dayandığı tarihi kayıtlarda görülürken, bu şehrin genel olarak bir ticaret ve konaklama kenti olarak bilindiği eski kayıtlarda yazmaktadır. Özellikle Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan ve Anadolu ile İstanbul ve diğer kıyı kentlerine giden […]

Denizli Otobüs Bileti

Türkiye’nin en büyük 21. Şehri olan ve günden güne de gelişmesiyle dikkatleri üzerine çeken Denizli otobüs bileti sınırları içerisinde toplamda 1.005.678 kişi yaşamaktadır. Bölgeler arası geçiş güzergahında bulunan ve en eski çağlardan beri yerleşim yeri olarak kullanılan Denizli’nin toplam yüzölçümü ise 12. 134 kilometre kare olmaktadır. Orantılı bir şekilde dağılım gösteren köy nüfusu ve şehir […]

Muş Otobüs Bileti

Şehrin tarihi geçmişi oldukça ilginçtir. Çünkü Muş otobüs bileti şehri, Türk kontrolüne girmeden evvel birçok devlet ve medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bölgedeki Asur kaynaklarına göre bu şehir M.Ö. 13 yüzyıl zamanında Urartu denilen medeniyetin olduğu topraklardı. O zamanki adıyla Nairi olan ülkenin doğal sınırları içinde olan bu şehir, sonraları Taron adını almıştır. Sonraki zamanlarda da […]

Çankırı Otobüs Bileti

İç Anadolu bölgesi ile Karadeniz bölgesi sınırları içerisinde yer alan Çankırı otobüs bileti ilinin yüzölçümü 8.454 kilometrekaredir. Kuzey bölümünde Kastamonu, doğu kısmında Çorum, güneyde Ankara ve Batıda Bolu bulunmaktadır. İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri arasında geçiş noktası olan Çankırı’nın ekonomisi temelde tarıma dayalıdır. Ancak ülke tarımsal faaliyetleri açısından düşük olan tarım hacmi sadece ilin ihtiyaçlarını […]

Yalova Otobüs Bileti

Marmara Bölgesinde bulunan Yalova otobüs bileti ili 1995 yılına kadar İstanbul’a bağlı durumdaydı. Daha sonra çıkarılan yasa ile il haline getirilen kentin merkez ilçesi ile birlikte Altınova, Armutlu, Çınarcık, Çiftlikköy, Termal olmak üzere 6 ilçesi bulunmaktadır. Kentin tarihi ise oldukça eskiye dayanmaktadır. Milattan Önce 3000 yıllarda Prehistorik Çağlarda ilk yerleşime başlandığı düşünülen şehir Bitinya adı […]

Iğdır Otobüs Bileti

Doğu Anadolu’nun parlayan yıldızı haline gelen tarihi ticaret yoları üzerinde bulunan, coğrafi ve iklimsel koşulları ile Iğdır otobüs bileti gezilip görülmesi kentler arasındadır. Dağların arasında bir ovada kurulan şehri Aras Nehri suyu ile beslemektedir. İklimsel koşulları ile bize Doğu Anadolu’nun soğuk havasını pek hissettirmeyen kent ulaşım kolaylığıyla da diğer bölge kentlerinden hemen ayrışmaktadır. Kente kara […]

Kahramanmaraş Otobüs Bileti

Kendi adı gibi kahraman olan ve birçok kahramanı da bağrından çıkaran Kahramanmaraş otobüs bileti şehri için Şair Gültekin Akın pek çok söz söylemiştir. Ancak şairin esas söylediği söz ise “Adamın su gibi akanıdır Maraşlı” demiştir. Ayrıca Evliya Çelebi seyahatname isimli eserinde bölge halkı için şu cümleleri kullanmıştır; “Bölge halkının lisanı Türkçedir. Halkı da Türk ve […]

Ardahan Otobüs Bileti

Türkiye’nin en küçük il merkezine sahip olan Ardahan otobüs bileti ili ilçeleri ile birlikte 98.335 kişilik nüfusa sahiptir. Merkez ilçesi ile birlikte Çıldır, Damal, Göle, Hanak ve Posof olmak üzere 6 ilçesi vardır. 1992 yılına dek Kars iline bağlı bir ilçe olan kent 1992 yılında çıkarılan yasa ile il olma özelliğine kavuşmuştur. Türkiye’nin Kafkaslar açılan […]