Otobüs Bileti

Nevşehir Kozaklı Otobüs Bileti

Bölgenin sağlık turizmi açısından en önemli yerlerinden birisi olan Nevşehir Kozaklı otobüs bileti ilçesi, her sene sağlık turizmi için gelen yüzbinlerce turisti ağırlamaktadır. Özellikle kaplıcaları ile bilinen bu ilçe, turistik olarak az da olsa tarihi esere sahiptir. İlçenin kaplıcalarında yapılan ölçümler de, tüm mineraller bakımından Dünyada ki en şifalı yirmi suya sahip bölge listesi içerisinde […]

Nevşehir Hacıbektaş Otobüs Bileti

Ünlü Türk düşünürü ve tasavvuf âlimi olan Hacı Bektaşi Veli’nin yaşayıp yerleştiği kent olarak bilinen Nevşehir Hacıbektaş otobüs bileti, ismini de bu ünlü âlimden almıştır. İlçenin tarihi ve turistik olarak birçok kalıntıya ve esere ev sahipliği yaptığı bilinmektedir. Özellikle Hacı Bektaşi Veli’nin evinin ve dergâhının olduğu tarihi yerler bu ilçenin sınırları içindedir. İlçenin merkeze olan […]

Nevşehir Gülşehir Otobüs Bileti

Bölgenin piskopos kenti olarak bilinen ve yıllarca Hristiyanların ağırlıkta yaşadığı kent olan Nevşehir Gülşehir otobüs bileti ilçesinde, tarihi ve turistik yerler bir hayli fazladır. Özellikle Hristiyan tarihine dair birçok önemli aziz ve piskoposun mezarı bu ilçe sınırları içinde bulunmaktadır. Bunlardan en meşhuru ise bilindiği gibi Aziz Jean mezarıdır. İlçede ki en önemli iki tarihi eser; […]

Nevşehir Derinkuyu Otobüs Bileti

Tarihi oldukça eskilere dayanan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Nevşehir Derinkuyu Otobüs Bileti ilçesi, esas olarak adını bölgede bulunan devasa yer altı şehrinden almaktadır. İlçeyle aynı ada sahip bu yeraltı şehrinin yerin altına 12 kat şeklinde inşa edildiği bilinmektedir. İlk 8 katının ziyaretçilere açık olması sebebiyle çok sayıda turisti her yıl ağırlamaktadır. Geriye […]

Nevşehir Avanos Otobüs Bileti

Bölgedeki çömlekçilik ve seramik sanatının kenti olan Nevşehir Avanos otobüs bileti ilçesi, tarihi ve turistik olarak bölgenin en zengin ilçelerinden birisidir. İlçenin Hititler döneminde önemli bir sanat kenti olmasından ötürü, birçok eski el sanatları kültürü bölgede hala yapılmaktadır. Ayrıca çömlekçiliğin bölgede ki en eski tarihi el sanatlarından olduğu bilinmektedir. İlçenin merkeze uzaklığı 18 km olup, […]

Nevşehir Acıgöl Otobüs Bileti

Anadolu’ya ilk Türk akınlarının başlamasının ardından önemli bir yerleşim yeri haline gelen Nevşehir Acıgöl otobüs bileti ilçesi, tarihi ile de bölgedeki önemli olaylara ışık tutan bir yerdir. İlçenin tarihine bakıldığında Romalılara kadar giden tarihi silsile içinde, Hristiyanların önemli yerleşim yerlerinden birisi olmuştur. Sonraki zamanda 1071 Malazgirt Savaşı ile bölge tamamen bir Türk toprağı haline gelmiştir. […]

Nevşehir Otobüs Bileti

Osmanlıca adı yeni kent olan Nevşehir Otobüs bileti ili, tarihi ve kültürel bakımdan oldukça zengin bir kenttir. Şehrin tarihinin oldukça eski zamanlara dayandığı tarihi kayıtlarda görülürken, bu şehrin genel olarak bir ticaret ve konaklama kenti olarak bilindiği eski kayıtlarda yazmaktadır. Özellikle Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan ve Anadolu ile İstanbul ve diğer kıyı kentlerine giden […]

Denizli Tavas Otobüs Bileti

Güncel nüfus sayımı rakamlarına göre Denizli Tavas otobüs bileti ilçe sınırları içerisinde 65. 244 kişi yaşamaktadır. Nüfus yoğunluğu köylerde ve kasabalarda toplanmıştır. Tavas ilçesine bağlı toplamda 39 köy bulunmaktadır. 1691 kilometrekare yüzölçümüne sahip olan ilçe orta yükseklikteki dalgalı arazilerden oluşmaktadır. Tavas ilçesinin temel ekonomik getirisini tarım ve hayvancılık oluşturmaktadır. Buğday, arpa, nohut, üzüm, şekerpancarı, elma, […]

Denizli Serinhisar Otobüs Bileti

Oğuz boylarının bir kolu olan Avşarlar tarafından kurulan Denizli Serinhisar otobüs bileti bölgesi 1987 yılında ilçe konumuna geçmiştir. Güncel nüfus sayımına göre ilçe sınırlarında toplamda 14.655 kişi yaşamaktadır. Denizli ilinin güney kısmında Akdeniz bölgesine yakın olan ilçe topraklarının toplam yüzölçümü 274 kilometrekaredir. Göller yöresi ikliminin hakim olduğu Serinhisar ilçesinin toprakları doğal orman alanlarıdır. Çeşitli ekonomik […]

Denizli Sarayköy Otobüs Bileti

İlçenin ne zamandan beri yerleşim yeri olarak kullanıldığı tam olarak bilinmese de 13. Yüzyılda Türkmen Aşireti Reisi Sarı Bey tarafından kurulduğu bilinmektedir. Denizli Sarayköy otobüs bileti arası 20 kilometrelik bir mesafe oluşturmaktadır. 470 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip olan ilçenin kuzeyinde Büyük Menderes geçer. Tipik Akdeniz iklimi görülen Sarayköy ilçesinde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise ılık […]