En Ucuz Kahramanmaraş Türkoğlu Otobüs Bileti

Kahramanmaraş Türkoğlu Otobüs Bileti

Oğuzların Avşar boylarına ait bir bölge olan ve Tecirli aşireti tarafından kurulduğu düşünülen Kahramanmaraş Türkoğlu otobüs bileti ilçesi, birçok rivayetleri ve gelenekleri ile bölgenin en ilginç ilçelerinden birisidir. İlçenin rivayetler kenti olması sebebiyle adına eski zamanlarda Eloğlu dendiği için, bölgede birçok efsane ve rivayet ağızdan ağıza dolaşmaktadır. Bölgede eski Türk medeniyetlerine ait eserler halen ayaktadır. […]