Çanakkale Uçak Bileti

Çanakkale Yenice Otobüs Bileti

Çanakkale – Balıkesir karayolu kıyısında kurulmuş olan Çanakkale Yenice Otobüs Bileti ilçesi, önceleri Türkmen aşiretleri tarafından yönetilmekte ve ismi de İnceköy olarak anılmaktaydı. Sonrasında ise Yenice ismini almış ve 1936 yılından beri de belediyesi bulunmaktadır. 1367 kilometrekare yüzölçümüne sahip olan ilçede toplamda 43.555 kişi yaşamaktadır. ilçe merkezinde nüfus yoğunluğu az olurken nüfusun büyük bölümü köylerde […]

Çanakkale Uçak Bileti

Kurtuluş Savaşı’nın en destansı hadiselerinin yaşandığı ve hiçbir güç tarafından geçilemediği Çanakkale Uçak Bileti, Türkiye’nin yakın geçmişine ayna tutan bir şehirdir. 9.933 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip olan Çanakkale ilinde güncel nüfus sayımına göre toplamda 513.545 kişidir. Yıllık nüfus artışı %7 oranında olan şehrin nüfus yoğunluğu daha çok şehir merkezinde yaşamaktadır. Tarihi ve turizm açısından son derece […]